NORDLAND BONDE- OG SMÅBRUKARLAG

Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner

Org.nummer: 971391863

Hjemmeside:
Nei
Forretningsadresse:
c/o Per-Anton Nesjan
Gullsvågveien 10
8984 VEGA
Stiftelsesdato:
1995-02-20
Postadresse:
c/o Margrethe Figved
Espenesveien 875
9311 BRØSTADBOTN