Foto i toppmeny
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Lokaldemokrati > Representanter > Artikkel

Plan- og naturutvalget 2015-2019

Oversikten viser valgte representanter og vararepresentanter til Plan- og naturutvalget (PNU) for perioden 2015-2019.

Medlemmer:

Terje Johansen - AP (leder)
Kine Mari Hanssen - SP (nestleder)
Tone Sørensen - AP
Kristoffer Molund - H
Ørjan Thomassen - FRP

Varamedlemmer AP:

Dag Agnar Solbakk
Siv Irene Larsen

Varamedlemmer SV/SP:

Venke Heide - SV
Thomas Rognli - SP
Stig Arnesen - SV

Varamedlemmer H/FLD/FRP:

Bjørn-Inge Samuelsen - FRP
Anne Marit Svendsen Nergård - FRP
Randi Vaeng - FLD

Arbeidsoppgaver:

PNU er et faglig politisk organ som på eget initiativ eller etter innspill fra rådmannen, skal vurdere/evaluere og gi kommunestyret råd om kvalitet og omfang på kommunens planarbeid, arealsaker, tekniske tjenester, vedlikehold av bygninger og anlegg, samt forvaltningstjenester, herunder bl a ha ansvar for:

 • Saker etter plan- og bygningsloven, jordloven, konsesjonsloven, matrikkelloven, mv.
 • Brannstyre.
 • Naturforvaltning (vilt/innlandsfiske/friluft).
 • Miljøvern.
 • Forurensningsmyndighet.
 • Landbruk (jord/skog).
 • Havbruk
 • Veimyndighet for kommunale veier/trafikksikkerhet.
 • Havnestyre.
 • VAR-området.
 • Nybygg/vedlikehold av kommunale bygg og anlegg
 • Andre tekniske oppgaver/tjenester.