Oppgaver

Ordføreren velges av kommunestyret i medhold av KL § 9 for kommunevalgperioden, med oppgaver i medhold av samme § og ellers i medhold av vedtatt reglement, vedtak og særlover.
 

  • Ordføreren leder møtene i kommunestyre og formannskap
  • Ordfører har møte- og talerett i alle andre kommunale råd og utvalg
  • Ordfører har en sentral rolle i næringssaker og er kommunens tiltakssjef
  • Ordføreren representerer kommunen utad
  • Ordføreren er leder av beredskapsrådet