Medlemmer

Roger Tronstad - FRP (leder)
Trine Nygård - AP (nestleder)
Halftan Sætherskar - AP
Håkon-Inge Hanssen - SP
Benedicte C. Hanssen - SP

Varamedlemmer

AP/FRP/H:

Beate Rasmussen - FRP
Siv Irene Larsen - AP
Sverre Bergheim - AP
Julie Lilleng - AP
Leif Tore Wangberg - AP

SP:

Tone Pettersen
Jan-Åge Rydningen
Anita Sæbbe Haraldsvik
Kjell Sverre Myrvoll

Arbeidsoppgaver

OpOm er et faglig politisk organ som på eget initiativ eller etter innspill fra rådmannen, skal vurdere/evaluere og gi kommunestyret råd om kvalitet og omfang på kommunens tjenestetilbud på følgende tjenesteområder:

  • Grunnskolen, herunder voksenopplæringen i grunnskolen.
  • Annen voksenopplæring.
  • Kulturskolen.
  • Barnehager.
  • Skolefritidsordningen.
  • Kultur.
  • Biblioteket.
  • Helsevern.
  • Sosiale tjenester, pleie og omsorg, mv