Foto i toppmeny
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Lokaldemokrati > Representanter > Artikkel

Oppvekst- og omsorgsutvalget 2015-2019

Oversikten viser valgte representanter og vararepresentanter til Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm) for perioden 2015-2019.

Medlemmer:

* Kjell-Jostein Lillegård - SV (leder)
¤ Lise Nordahl - AP (nestleder)
John Bernhard Andersen - AP
Randi Vaeng - FLD
Ørjan Thomassen - FRP

Varamedlemmer AP:

Svein Viljar Storvoll
Berit Jakobsen

Varamedlemmer SV/SP:

Kine Mari Hanssen - SP
* Stig Heide Arnesen - SV
Berit Nikolaisen - SP

Varamedlemmer H/FLD/FRP:

Ole Molund - H
Anne Marit Svendsen - FRP
Mariann Andreassen - H
Jan Ole Broks - FRP

Arbeidsoppgaver:

OpOm er et faglig politisk organ som på eget initiativ eller etter innspill fra rådmannen, skal vurdere/evaluere og gi kommunestyret råd om kvalitet og omfang på kommunens tjenestetilbud på følgende tjenesteområder:

  • Grunnskolen, herunder voksenopplæringen i grunnskolen.
  • Annen voksenopplæring.
  • Kulturskolen.
  • Barnehager.
  • Skolefritidsordningen.
  • Kultur.
  • Biblioteket.
  • Helsevern.
  • Sosiale tjenester, pleie og omsorg, mv

* Karl Johan Olsen (SV) ble innvilget fritatk fra politiske verv i møte 12.10.17.
¤ Trine Nygård (AP) ble innvilget fritak fra politiske verv i møte 22.02.18.