Kriseledelsen har i dag vurdert de lokale karantenetiltakene som har vært gjennomført i Dyrøy kommune siden 14.mars.

Det er nå en økende smitte i vårt eget fylke. Den store smittefaren begrenser seg ikke i dag på samme måte til kun Oslo/Viken-området, som det gjorde ved forrige vedtak 25.3.20.

Vår vurdering er nå at all reising inn og ut av kommunen innebærer en økt fare for spredning av smitte. Kriseledelsen vil derfor oppfordre alle til å begrense reising i så stor grad som mulig. Dette er i tråd med nasjonale retningslinjer.

De beste tiltakene for å begrense smittespredning er fremdeles:

  • God hånd- og hostehygiene
  • Sosial distansering

Vi vurderer situasjonen fortløpende. Vedtak om eventuelle nye lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner fattes av kommunestyret.

Facebook på sykehjem

På grunn av Korona virus har sykehjemmet vært stengt for besøkende. Det har vært et tiltak vi har tatt i bruk for å redusere smitterisikoen for en sårbar gruppe. Dette oppleves som sårt for pårørende som vil besøke sine kjære, og for pasientene som ikke kan få besøk. Vi åpner i dag opp for at pårørende kan besøke digitalt via messenger. De som ønsker å ta det i bruk bes ringe avdelingen på forhånd for å avtale tid.

Vi ber om litt tålmodighet da dette blir nytt både for ansatte og pasienter, men vi er trygge på at det vil gå knirkefritt til slutt. For å kunne ringe via messenger må dere legge til 'Dyrøy Pårørende' som venn på facebook.

Informasjon om etablering av Intermediæravdeling Lavangsheimen

Kommunene Ibestad, Lavangen og Salangen øker nå lokal behandlingskapasitet i regi av Astafjordlegen for å møte en situasjon med lokal smittespredning og økt behandlingsbehov. 
​Mer informasjon finnes her.