Bestillinger hos Coop

Coop ønsker å gi god service til sine «korona» påvirkede kunder. For å greie det på en best mulig måte er det ønskelig at bestillingene blir gjort senest kl. 1500. Dette også for å få kjørt ut varer til de som har behov

Vakttelefon hos NAV

NAV Salangen-Lavangen-Dyrøy har opprettet en midlertidig lokal vakttelefon for henvendelser som haster vedrørende sosiale tjenester, for jobbsøkere og arbeidsgivere.
Ring oss på tlf.nr 412 87 811, hverdager mellom kl. 0900-1500.

Vi prioriterer hjelp i saker som handler om penger til livsopphold. Andre typer møter kan bli utsatt eller avlyst. Timeavtaler gjennomføres pr. telefon eller video.

Husk at du på nav.no kan:

  • Du kan søke om økonomisk sosialhjelp.
  • Søke om forskudd på dagpenger.
  • Sende spørsmål om sosiale tjenester.
  • Finne oppdatert informasjon.