Tilbud fra UNN til barn og barnefamilier

UNN har opprettet en mulighet for å få råd via skype eller telefon. Tilbudet gis til alle barn og foresatte til barn. Mer informasjon om tilbudet finner du her.

Spesifisering av gårdagens lokale vedtak

Dyrøy kommune gjorde 25.3.20 et vedtak knyttet til hjemmekarantene for reisende fra Oslo/Viken. Vi har fått noen tilbakemeldinger på at dette vedtaket kan oppfattes som at karantenetiden er endret til 7 dager. Dette er ikke riktig. Årsaken til at vedtaket er utformet slik, er begrensingen som henvises til i hjemmelen for vedtaket.

Bestemmelse om karantene basert på smittevernlovens §4-1, pkt. d kan ikke ha lengre varighet enn 7 dager. Vedtaket omfatter alle som kom fra Oslo/Viken fra 18.3.20. Uavhengig av dato for ankomst Dyrøy kommune, er man i karantene fram til 31.3.20.

Hvis det er behov for å opprettholde tiltaket etter denne bestemmelsen utover sju dager, vil det innen 31.3.20 fattes et nytt vedtak som eventuelt forlenger karantenetiden. Det vurderes fortløpende om dette er aktuelt og et eventuelt nytt vedtak vil kommuniseres ut tidlig i neste uke. Vedtaket inneholder også muligheter for unntak.

Bruk av biblioteket

Det vil være mulig å låne bøker fra Dyrøy folkebibliotek og få disse kjørt ut til sin postkasse eller annet sted.

Ta kontakt med Berit på Dyrøy folkebibliotek tlf. 400 35 275 eller send epost til biblioteket@dyroy.kommune.no

For de som heller vil lese på nett, finnes det ulike tilbud om man har nasjonalt lånekort, se karanteket.no.

Meld fra om du er i karantene

Vår smitteverngruppe holder fortløpende oversikt over alle som er i karantene i kommunen. Om du er i karantene ber vi om at du melder fra til smitteverngruppa:

Koronatelefon Dyrøy: 467 49 241
Bemannet av helsepersonell
hverdager 10:00 - 14:00 
helg 12:00 - 14:00

Rådhuset stengt

Rådhuset holdes stengt inntil videre. Mange av de ansatte jobber hjemmefra. Om du har behov for kontakt med en saksbehandler, kan vi kontaktes via telefon eller mail.
Se vår kontaktinformasjon her