Nasjonale tiltak forlenges

Regjeringen har i dag informert om at de nasjonale tiltakene forlenges til over påske. Det vil si til og med 13.april. Dette innebærer blant annet at skole og barnehage holdes videre stengt. 

Foreldrebetaling i barnehage

Fylkesmannen har informert om at det blir fritak for foreldrebetaling i barnehage i perioden de nasjonale tiltakene er innført. Dette gjelder alle barn med barnehageplass. Dette betyr i Dyrøy at det ikke vil bli sendt ordinær faktura for april. Vi vil komme med konkret tilbakemelding, og hvordan avregning gjøres etter at situasjonen er avklart. Det er ikke kommet føringer knyttet til SFO, og benyttelse av dette tilbudet, men det vil ikke bli sendt ut faktura for SFO den 1.april. Vi kommer tilbake til nærmere info når vi mottar sentrale føringer.

Legekonsultasjoner ved Dyrøy og Sørreisa legekontor

I henhold til gjeldende smittevernråd vil legetjenesten avbestille alle vanlige legekonsultasjoner fram til påske. Daglegevakt er tilgjengelig, men med strengere vurdering og prioritering av pasienter og behov. Se nærmere informasjon her om hvilke konsultasjoner legekontoret fremdeles gjennomfører. 

Meld fra ved mistanke om koronasmitte

For å få bedre oversikt over smitten i Norge, oppfordres alle med symptomer som kan skyldes koronavirus til å registrere seg. Se egen sak om registrering her