Oppdatert status

Vi har pr nå ikke smitte i Dyrøy.
Antall henvendelser til Koronatelefonen har gått ned. Vi vil derfor ikke betjene denne i helgene, kun i ukedagene mellom kl 10-14.
Dersom du har noen spørsmål kan du også sende tekstmelding, da vil du bli kontaktet i arbeidstiden.
Telefon 46 74 92 41 

Frist krisepakke for idrett, kultur og frivillighet i dag!

De som skulle hatt arrangementer i perioden fra 5.mars til 30.april kan søke om kompensasjon. Mer info om ordningen her.