Overnatting i fritidsbolig

Det er innført en sentral forskrift knyttet til opphold i fritidseiendom utenfor bostedskommune. Denne forskriften klargjør at det ikke er tillatt med overnatting på fritidseiendom i annen kommune enn egen bostedskommune.

Utenlandske statsborgere i karantene

Utenlandske statsborgere som er kommet til Norge fra utlandet og som derfor sitter i karantene, men ikke har utviklet symptomer på smitte, kan nå forlate Norge. Dersom de velger å forbli i Norge, må de sitte i karantene tiden ut.

Utenlandske statsborgere som sitter i karantene fordi de har vært i kontakt med smittede i Norge, må fortsatt sitte i karantene tiden ut.

Information in english 

Oppfølging av bedrifter

Dyrøy kommune er i løpende dialog med NAV knyttet til statistikk for arbeidstakere i Dyrøy. Vi oppfordrer bedrifter som har behov for støtte og rådgivning om å ta kontakt. Ved behov for støtte - kontakt VOX Dyrøy ved Stig Stokkland