Foreldrebetaling barnehage/SFO

Alle som ikke benytter barnehage eller SFO-plass i denne perioden vil få dette avregnet ved fremtidig fakturering. Faktura som ble sendt ut for mars betales på vanlig måte. Etter at de føringer som nå gjelder er avsluttet vil det gjøres en avregning på fremtidig faktura for hver enkelt.

Bruk av kirka

Ved bruk av Brøstad kirke er det satt en begrensing på 25 stk. De tre fremste stolrekkene på orgelsiden tas bort og første rekke på den andre siden. Galleri og menighetssalen brukes ikke.

De sitter på annenhver stol og annenhver rekke. Familiemedlemmer kan sitte ved siden av hverandre fordi de bor sammen.

Vi forstår at det i særlige sårbare situasjoner, som for eksempel begravelse, kan oppleves vanskelig med slike begrensinger. Begrensingene er likevel ment å ivareta også de som har en arbeidsoppgave i slike anledninger. Vi ber om forståelse for dette og ber om at begrensingene overholdes.

Handel

Det vil være mulig å få tilkjørt produkter som f.eks middagsporsjoner fra Dyrøymat. Ring Dyrøymat på telefon 77189350 for å avtale.

Coop har laget en ny betalingsløsning for våre kunder som har Coopay. Kunden kan betale varene sine med å bekrefte betalingen via en fjernbetaling på telefon, med hjelp av den ansatte som ekspederer kassa. Dette skjer mens betjeningen snakker med kunden i tlf. Coop vil på best mulig måte veilede kunder på telefon hvordan dette gjøres. Coop håper at flest mulig av våre kunder som har mulighet til det, ordner seg med Coopay.

Varer kan bestilles på tlf Coop Prix 90241522, Lill-Sigrid 90980684.