Organisering hjemmeside

Alt av informasjon er lagt under egen side «Koronainformasjon». Dette gjøres slik at annen aktuell informasjon får plass i aktuelt-kategorien.

Det er opprettet egen snarvei over søkefeltet, en kan også klikke direkte på gul meldingsbok, eller finne fram under tjenester helse, omsorg og velferd.

Det vil fortsatt komme daglige oppdateringer, disse legges til nyheter under koronainformasjon. Direkte link her.

Handel

Vi oppfordrer sterkt om at de som er i hjemmekarantene unngår å handle på butikken. Om behov for handel henvender man seg direkte til butikken. Frivilligsentralen bidrar med utkjøring.

De som trenger varer fra butikk henvender seg til Coop Prix i Brøstadbotn på tlf: 902 41 522 eller 909 80 684. Her avtales varekjøp og betaling. Varene blir kjørt ut så snart som mulig. Når varen blir levert vil kunden få telefon fra den som bringer ut varer. Varene settes på trapp eller annet egnet sted.

Frivilligsentralen
Det er mulig å kontakte frivilligsentralen ved Hans Bakkejord for å få hjelp til mindre oppdrag. De som evt har kapasitet til å hjelpe bes også ta kontakt. Kontaktinfo for frivilligsentralen er: frivilligsentralen@dyroy.kommune.no eller tlf: 467 46 860

Lokal korona informasjonstelefon i Dyrøy

Telefonnummer: 467 49 241

Hverdager 10:00 – 14:00
Helg 12:00 – 14:00  

Bemannet av helsepersonell. Informasjonstelefonen er opprettet for å avlaste medisinsk nødtelefon og andre deler av helsetjenesten. Innbyggerne anmodes om å lese informasjon på nett før de ringer.