17. mai

Årets markering av 17. mai i Dyrøy vil ikke kunne gjennomføres slik den pleier. Dette er selvfølgelig trasig for alle som hadde gledet seg til å være sammen på nasjonaldagen, ikke minst gjelder dette alle barna. 17. mai-komiteen vil sammen med kommunen se på hvordan man kan markere dagen på alternativ måte. Vi vil viderebringe informasjon når denne foreligger. Vi vil gjerne også ha innspill fra dere! Ta kontakt.

Barnehagen åpner

Fra mandag 20. april åpner barnehagen for alle. Egen informasjon går direkte til alle foresatte. Det er fortsatt viktig at man følger de nasjonale smitteverntiltakene og at barn som er syke holdes hjemme. Det er et felles ansvar å begrense smitten, det må vi alle gjøre både hjemme og ute.

1.-4. trinn på skolen og SFO åpner 27. april

Fra mandag 27. april åpner skolen for de fire yngste årskullene. SFO vil også være åpen, og det er de ordinære SFO-plassene som gjelder. Skoleskyss vil gå som normalt. For elever fra 5.-10. trinn vil fortsatt undervisningen legges opp som hjemmeundervisning.

Hytteforbudet

Fra nasjonalt hold er det sagt at hytteforbudet opprettholdes til 20.april. Vi får en del spørsmål knyttet til hva som gjelder videre. Det er fortsatt ønskelig å begrense all unødvendig reiseaktivitet mest mulig, og at man skal ha tilhørighet til ordinær legevakt, men det er ikke lengre en lov som forbyr dette. På dette området har heller ikke kommuner anledning til særordninger, slik at det vil være de nasjonale retningslinjene som gjelder.

Smittetopp vil komme

Flere av tiltakene i landet løses nå opp i ulik grad. Man vil kunne forvente en økning i smitte fremover. Nasjonale prognoser tilsier at smittetopp vil være i juni-juli. Vurderingene er likevel at man ved å forlenge perioden for når smitten brer seg i befolkningen, er godt rustet for å kunne gi medisinsk behandling til alle med behov. Det er fortsatt opp til oss innbyggere hvordan situasjonen utvikler seg, følges smittevernrådene så vil vi unngå unødig smittespredning.

Smittestopp-app

Fra sentrale myndigheter oppfordres det til å laste ned en app som har til hensikt å hjelpe myndighetene å begrense spredningen av Koronaviruset. Mer informasjon finner dere her