Avfallsmottak stengt
Vi stenger grovavfallsmottaket inntil videre. Det vil gis nærmere info når vi åpner.

NAV
NAV Salangen-Lavangen-Dyrøy har nå digital løsning for søknad om økonomisk sosialhjelp, Digisos. Ytterligere informasjon fra NAV her