Frivillige kan ta kontakt
Om noen har mulighet til å stille som frivillige ber vi om at dere kontakter oss. Vi registrerer fortløpende de som har mulighet til å bidra som frivillige.
Kontaktinfo: Hans Bakkejord, frivilligsentralen@dyroy.kommune.no eller tlf: 467 46 860. 

Karantene – hva vil det si?
Noen kommuner har innført skjerpede restriksjoner når det gjelder hva karantene innebærer. Dyrøy kommune forholder seg til den nasjonale forskriften som sier:

«En person i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted. Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet såfremt nærkontakt med andre personer unngås»

Se hele lovverket her

Information in other languages
Information regarding the corona-virus in other languages – please follow this link