Ingen endring i smittetallene for Dyrøy

Vi har jevnlig dialog knyttet til smittetall for Dyrøy. Det er fortsatt kun en person i Dyrøy som er smittet av Koronaviruset.

Leveranser av utstyr

Dyrøy bruker flere kanaler for leveranser av utstyr som forberedelser til en eventuell oppblomstring i kommunen. Vi har i påskeuka mottatt hansker, munnbind, frakker og visir. Vi mener vi er godt forberedt for et eventuelt smitteutbrudd i kommunen.

Forberedelser i skole og barnehage

Det kommer en nasjonal veileder som skal forklare hvordan vi best mulig kan gjøre forberedende tiltak i skole og barnehage for å ivareta smittevern. Smitteverngruppa vår vil i tråd med denne veilederen gjennomføre tiltak slik at vi er klare til oppstart av barnehage 20.april og 1.-4. trinn på skolen 27.april.  

Kompensasjon

denne nettsiden vil du finne informasjon om kompensasjonsordningen for bedrifter som er hardt rammet økonomisk av koronautbruddet. Søknadsskjema vil bli tilgjengelig tidligst 17. april.