a photo 31
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

Offentlig innsyn - Annleggsendring på lokalitet Skogshavn

I flg. Lov om Akvakultur (Akvakulturloven) av 17.06.2005 m./forskr. legges følgende søknad for annleggsendring på lokalitet Skogshavn ut til offentlig innsyn:

 

Kommune: Dyrøy
Søker: SalMar Nord AS
Org.nr: 966 840 528
Søknaden gjelder: Annleggsendring av lokalitet Skogshavn i Dyrøy
Lokalitet: Skogahavn
Kartref: N 69. 05.581 / Ø 17.30 .754
Kontaktperson: Stefan Paulsen Mob.nr. 909 74 507


Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig og oversendes Dyrøy kommune, Dyrøytunet 1, 9311 BRØSTADBOTN eller e-post postmottak@dyroy.kommune.no innen 30.7 (4 uker)

Skriftlig søknad er utlagt på kommunehusets Servicetorg.

Under følger saken dokumenter: