a photo 20
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

Offentlig ettersyn av budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022

Formannskapets innstilling til årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022 er lagt ut til offentlig ettersyn iht. kommunelovens §§ 44 nr. 7 og 45 nr. 3.

Papirversjon av dokumentet er lagt ut til ettersyn ved servicekontoret i Dyrøy kommunehus.

Videre kan du finne budsjettdokument og vedtak fra formannskapet her; Budsjett 2019, økonomiplan 2019-2022

Dokumentene ligger til ettersyn i perioden 30.11.2018 –14.12.2018 og eventuelle merknader kan oversendes til:

Dyrøy kommune
Dyrøytunet 1
9311 Brøstadbotn

postmottak@dyroy.kommune.no

Kommunestyret behandler årsbudsjett og økonomiplan 18.12.2018.

Rådmannen