Dette innebærer at innbyggerne i Dyrøy som har behov for legevakt utenom legekontortid, blir satt over til Bardu. Det vil også medføre at det er der innbyggerne må møte opp dersom dette er nødvendig.

Dersom innleggelse på sykehus fra Legevakt, er det Narvik sykehus som er nærmest, og vil bli benyttet om ikke det er noen spesielle forhold som spiller inn, det kan være at UNN-Tromsø eller UNN-Harstad har spesialiteter som UNN-Narvik ikke har. Eller at det er pårørendebånd som tilsier innleggelse ved et av disse sykehusene.

Legetjenesten som vi i dag har sammen med Sørreisa vil fungere som før.

Vi har fortsatt tilhørighet til Distriktsmedisinsk senter på Finnsnes , det betyr de tjenestene som ytes på dagtid i regi av UNN, i samarbeid med Senja kommune.

Informasjon om Interkommunal legevakt i Bardu

Interkommunal legevakt i Bardu er legevaktsentral og legevakt for Bardu, Lavangen, Salangen, Målselv, Ibestad og Dyrøy (fra 01.04.20). Legevakta flyttet til sentrum av Setermoen i januar 2017. Ny besøksadresse er Fogd Holmboes gt 56 – Bardu helsesenter. Du finner oss i de gamle lokalene til fysioterapien.

Publikumsnummer 116117 (landsdekkende)

Nytt lokalt legevakts nummer er fra 12.januar 77 18 64 90 – da kommer du direkte til Bardu legevakt uavhengig av hvilken kommune du befinner deg i.

Når du trenger legehjelp: Hvem skal du ringe?

• Fastlegen din i åpningstiden

• Legevakt 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente

• 113 når det er akutt og står om liv

Fastlegen eller fastlegekontoret du hører til er din hovedkontakt inn i helsevesenet. Hvis det er mulig bør du alltid ringe fastlegen først.

Dette kan legevakten gjøre for deg:

Når du ringer det sekssifrede nummeret 116 117 kommer du i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg. Legevakt skal tilby hjelp til det som ikke kan vente når fastlegekontoret ditt er stengt. Legevakten skal også hjelpe deg når du ikke er i nærheten av fastlegen din, for eksempel hvis du er på ferie eller reise. Hvis du tror det er akutt og står om liv, ringer du medisinsk nødhjelp 113.

Eksempler på tilstander der det kan være fornuftig å ta kontakt med legevakten:

• Høy feber – særlig hos barn

• Moderate pustevansker

• Akutt sykdom eller alvorlig forverring

• Slapt og medtatt barn eller voksen

• Alvorlig psykisk sykdom

• Mistanke om komplikasjoner i svangerskap

• Kuttskader som må sys

• Mistanke om brudd