a photo 06
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Dyrøy kommune - vinner av IA-prisen 2016

Tirsdag 20.09 var det markering av IA-prisen på Finnsnes i forbindelse med IA-uka Troms. IA står for inkluderende arbeidsliv. IA-rådet i Troms ønsker å rose og belønne arbeidsplasser som jobber aktivt med IA og oppnår gode resultater. Det var fire nominerte organisasjoner, hvor Dyrøy Kommune stakk av med prisen.

Gjennomgangsbolig Ringveien 5 til leie

Dyrøy kommune har ledig gjennomgangsbolig. Boligen er beregnet utleid til enslige forsørgere, men også andre med spesielle behov kan søke.

Ny automatisk frikortordning innføres

1. juni innføres en ny automatisk frikortordning for egenandelstak 1 i hele landet. Den gamle ordningen med å søke frikort hos NAV utgår dermed.

Helseforetakene overtar pasientreiser

Fra 3. november tar helseforetakene over de siste oppgavene som NAV i dag gjør innenfor pasientreiser. Du som er pasient må fra denne dato ta kontakt med pasientreisekontoret i Tromsø.

Ledigheten faller fortsatt

I en pressemelding fra NAV Troms meldes det at ledigheten fortsatt faller. For Dyrøy er ledigheten i mai på 1,7%, som er omtrent samme nivå som landet i sin helhet.