a photo 11
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Manglende festere på graver i Dyrøy - siste frist 31.12.19

Kirkegårdsmyndigheten i Dyrøy og Sørreisa kommune ønsker å få inn informasjon om hvem som kan være festere (ansvarlig for gravstedet) på de graver som dette ikke er innhentet tidligere.

Tidspunkt for gudstjeneste med konfirmantpresentasjon

Denne gudstjenesten er søn. 16. september klokka 17.00!

Avlyst julegudstjeneste

Pga. sykemelding og mannskapsmangel må familiegudstjenesten i Brøstad kirke utgå.
Felles familiegudstjeneste i Dyrøy kirke kl 14.00!!! 

Tilbakebetaling av festeavgift

Innføring av festeavgift og senere oppheving av vedtaket har konsekvenser for fellesrådet og kommunen, spesielt økonomisk.

Innføring av festeavgift i Dyrøy kommune

Dyrøy kommunestyre vedtok april 2014 at det skal innføres festeavgift ved kirkegårdene i Dyrøy kommune, etter modellen som brukes i Sørreisa kommune.