a photo 06
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Landbrukskafè

Torsdag 14. februar arrangeres det landbrukskafé i Nordavindshagen med tema Landbruket i Kvæfjord.

Landbrukskafé i Dyrøy – tema Villsau

Troms landbruksfaglige senter, landbrukskontoret og VOX Dyrøy samarbeider om en serie landbrukskaféer i høst/vinter. Først ute er temamøte Villsau.

Høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2018-2029 - Dyrøy kommune

Plan og Naturutvalget har i møte 16.05.2018 fattet vedtak om å legge forslag til kommuneplanens arealdel for Dyrøy kommune 2018-2029 ut på høring og offentlig ettersyn, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-14.

24-26. september

Fårikålfestival tre dager til ende

Fårikålfestivalen i Dyrøy byr på tre dager med forskende, faglig og folkelig fokus på landbruk, lokal mat og fårikål. Skaff deg plass ved matbordet, billetter til konsert og stand på lokalmattorget!

Et godt folkemøte

Onsdag var det arrangert et folkemøte om Kystplan Midt- og Sør-Troms i Dyrøy. "Et informativt og godt møte" var ordfører Randi Lillegård sin oppsummering etterpå.