Foto i toppmeny
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Høring "Planstrategi 2018"

I henhold til Plan- og bygningsloven § 10-1 legges med dette forslag til planstrategi 2018-19 ut til høring.

Tiltak for å skape vekst og utvikling

Kommunen og næringslivet jobber mot felles mål om utvikling av Dyrøy. I forstudiet «Næringsvennlig kommune» etterlyser begge parter bedre samarbeid og felles oppfatning av roller og ansvar. Nå iverksetter rådmannen mange tiltak.

Tilskuddsmidler til tiltak for bedre vannmiljø 2018

Det vises til Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021 samt tilhørende tiltaksprogram. Som et ledd i oppfølging av forvaltningsplanen bevilger Troms fylkeskommune inntil 500.000 kr. til å støtte tiltak som forbedrer vannmiljøet i vannregion Troms/Troms fylke.

Dyrøy kommune skal bli mer næringsvennlig

Vi må tåle å høre hva vi ikke er god på, sier ordføreren.

Først av alt; takk!

På vegne av styringsgruppa i byregionprogrammet Midt-Troms, rettes en stor takk. Det er svært mange som har bidratt på forskjellig vis i byregionprogrammet; folkemøter, regional næringsplan og felles kommunestyremøter for å nevne noe.