a photo 06
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Hovedopptak - barnehageplass 2019/2020

Det er tid for å søke på barnehageplass i Dyrøy barnehage for barnehageåret 2019/2020. Søknadsfristen er 1. mars.

BRIS – Dyrøy satser på barn og unge

Dyrøy kommune har søkt og blitt tatt med i to av Utdanningsdirektoratet sine nasjonale satsinger; Realfagssatsing og Inkluderende barnehage- og skolemiljø. Dette gir vår kommune nye, gode muligheter. Vi ønsker å prioritere satsing på barn og unge.

Hovedopptak - barnehageplass 2018/2019

Det er tid for å søke på barnehageplass i Dyrøy barnehage for barnehageåret 2018/2019. Søknadsfristen er 1. mars.

Fredagsoppfordring fra Dyrøy barnehage

Dyrøy barnehage er en kommunal barnehage med et dagtilbud til kommunens barn under skolealder. Vi har et flott uteområde og en beliggenhet som vi er veldig stolt over.