a photo 31
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Fredagsoppfordring fra Dyrøy Barnehage

Dyrøy barnehage er en kommunal barnehage med et dagtilbud til kommunens barn under skolealder. 

Hovedopptak - barnehageplass 2019/2020

Det er tid for å søke på barnehageplass i Dyrøy barnehage for barnehageåret 2019/2020. Søknadsfristen er 1. mars.

BRIS – Dyrøy satser på barn og unge

Dyrøy kommune har søkt og blitt tatt med i to av Utdanningsdirektoratet sine nasjonale satsinger; Realfagssatsing og Inkluderende barnehage- og skolemiljø. Dette gir vår kommune nye, gode muligheter. Vi ønsker å prioritere satsing på barn og unge.

Hovedopptak - barnehageplass 2018/2019

Det er tid for å søke på barnehageplass i Dyrøy barnehage for barnehageåret 2018/2019. Søknadsfristen er 1. mars.