a photo 11
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

KULTURMINNEUKE 2019

I uke 37 /38 er det klart for «Kulturminneuka» i Dyrøy.

Tildeling fra "SalMar kulturfond i Dyrøy"

Mange glade søkere har fått beskjed om at de får midler fra «SalMar kulturfond i Dyrøy».

Kulturprisen 2018

Dyrøy kommunes Kulturpris 2018 ble delt ut i går på arrangementet Seniortreff som Lions Dyrøy stod bak.

Kulturminnefondet

Hvilke kulturminner er viktig i kommunen?

Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning rettet mot private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og foreninger kan søke oss, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre.

Send inn forslag til:

Kulturprisen 2018

Har du gode forslag til kandidater til kulturprisen i Dyrøy for året 2018? Er du imponert over naboen, stolt over treneren, eller vet om noen som gjør en god jobb som frivillig? Hjelp oss å løfte fram ildsjelene i lokalsamfunnet vårt.