a photo 06
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Kulturminnefondet

Hvilke kulturminner er viktig i kommunen?

Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning rettet mot private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og foreninger kan søke oss, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre.

Send inn forslag til:

Kulturprisen 2018

Har du gode forslag til kandidater til kulturprisen i Dyrøy for året 2018? Er du imponert over naboen, stolt over treneren, eller vet om noen som gjør en god jobb som frivillig? Hjelp oss å løfte fram ildsjelene i lokalsamfunnet vårt.

Ungdommer fra Dyrøy høres!

Medvirkning av unge er viktig. I høst har våre politikere gjort beslutninger som får betydning for ungdomsarbeidet. Og sist helg var to ungdommer fra Dyrøy deltakere på Ungdommens Fylkesting i Troms. Der ble Markus Haraldsvik valgt inn som medlem i Ungdommens Fylkesråd i 2 år.

Stenging av Dyrøyhallen

Hallstyret informerer om at Dyrøyhallen vil bli stengt for trening på grunn av arrangement, tirsdag 23.oktober og onsdag 24.oktober. 
 

TV-aksjonens konsert i Nordavindshagen

Søndag 21.10.18.

Klokken 19:00. Dørene åpnes 18:00.