a photo 31
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

Ny tjenesteleverandør i fibernettet

I forbindelse med at Dyrøy kommune har byttet leverandør på tjenester i sitt fibernett, er det ønskelig å klargjøre og begrunne prosessen ovenfor de som er kunder i fibernettet.

Dyrøy kommune har registrert at det har blitt stilt spørsmål om hvorfor kommunen som eier av fibernettet nå skal skifte tjenesteleverandør. Her kommer en nærmere redegjørelse.

Dyrøy kommune var en av de første kommunene i Norge som bygde et fibernett for alle husstander. Kontrakt for tjenesteinnhold ble i 2008 skrevet med Pronea, som senere ble oppkjøpt av Homenet. Den første kunden ble koblet opp 23. januar 2009. Kontrakten hadde en varighet på 10 år. Etter dagens anskaffelsesregelverk så er vi pålagt til å gå ut med et nytt anbud samtidig som den gamle avtalen var for dårlig sett i relasjon til at mye endrer seg på 10 år innen slik teknologi. Dyrøy kommune var ikke fornøyd med robustheten i fibernettet, sikret mot strømbrudd, feil i elektronikk m.m. Homenet hadde ingen umiddelbare planer om å endre sin oppbygging av nettet (som er vanlig mot slutten av en kontraktsperiode). Noen eksempler:

  • Maks hastighet for de fleste kundene i Dyrøy har vært 100 Mbps
  • Strømbrudd et sted i kommunen har ført til at hele nettet har falt ut (ingen batteristrøm)
  • Kabelbrudd på hovedkabel til Dyrøy har ført til at hele nettet har falt ut (ingen redundans)

I en tid hvor Telenor nå helt faser ut det gamle fastnettet (kobbernettet) ønsker Dyrøy kommune å kunne tilby et mye sikrere fibernett til sine innbyggere. Digitalisering har sterkt fokus og vi ser på hvordan et sikkert og stabilt fibernett kan være viktig blant annet i forbindelse med velferdsteknologi (helsetjenester). Det er ikke alle steder i kommunen at man kan stole på mobilnettet, både med tanke på dekning, stabilitet og hastighet. Det er derfor strategisk viktig for Dyrøy kommune å kunne sikre at vårt fibernett faktisk utnyttes best mulig. Utbygging av fibernett var ei framtidsrettet satsning for 10 år siden, og er fortsatt i høyeste grad et framtidsrettet nett.

Da det i 2018 ble utlyst konkurranse for tjenesteinnhold i fibernettet, ble det i konkurransen vektet slik at kvalitet/funksjonalitet i oppbygging av nettet ble viktig, jfr. beskrivelse ovenfor. Hastighet, reservekapasitet, batteristrøm og redundans ble vektlagt (redundans betyr at om fiber inn til Dyrøy går ned, skal en annen overta). Konkurransen ble gjennomført med bistand fra Breibandsfylket Troms, som er kommunenes profesjonelle partner i slik saker.

Fibernettet var en stor investering for Dyrøy kommune og store lån ble tatt opp. Kommunen har hele tiden hatt en solidarisk tilknytningsavgift til nettet, som betyr at kommunen subsidierer tilkobling for nye kunder. Andre kommuner har ofte bare hatt dette i oppstartfasen, for så å endre til selvkost (nye kunder betaler faktisk kostnad for tilkobling). Dette er helt åpenbart et gode for hus- og hytteeiere i Dyrøy. Dyrøy kommune har også kostnader for å drifte nettet. Disse driftskostnadene er selvsagt kommunen avhengig av, derfor ble leiepris for tjenesteleverandør vektlagt i anbudet. Leiepris for nettet til Dyrøy kommune utgjør pr. mnd. for privatkunder, kr. 150,- mot tidligere kr. 100,-.

Til slutt ble prisen som kunder samlet betaler vektlagt, men ikke i like høy grad. Det ble gjort ut fra en antakelse om at konkurransen i markedet fører til relativ lik pris mellom aktørene.

Det var to tilbydere i anbudet. Trollfjord leverte det beste tilbudet totalt sett, hvor Dyrøy kommune vil få et svært moderne og oppgradert nett. Det blir mulig å få hastigheter på 1000 Mbps. Nettet vil kjøre mange timer ved strømbrudd, og dersom hovedfiber til Dyrøy faller ut vil reserveløsning sikre fortsatt nettilgang. Så er det slik at prisen kunder blir belastet for internett er høyere enn dagens leverandør. Prisene på slike tjenester endrer seg over tid, for at leverandører skal tilpasse seg markedet. Vi vil ha dialog med Trollfjord om dette i kontraktsperioden. De 10 årene som har gått med fibernett i Dyrøy har vist at hastighet/priser hele tiden justeres og endres.

Selv om vi nå avslutter samarbeidet med Homenet, vil vi likevel takke de for et godt samarbeid. De har vært god på blant annet kundeservice og kommunen har alltid opplevd de som en profesjonell samarbeidspartner.