I tråd med helsemyndighetenes råd, satser vi nå alt på å løse vårt samfunnsoppdrag digitalt og per telefon. Vi er i en krevende tid, der det er svært viktig at alle bidrar til å hindre smittespredning blant ansatte og brukere.

Dersom du oppsøker mottaket vårt i Salangen, ber vi deg tenke gjennom følgende før du fysisk kommer inn i mottaket:

  • Er ditt besøk i dag absolutt nødvendig?
  • Kan du i stedet bruke «Min side» på nav.no?
  • Kan du løse din sak ved å ringe lokalkontorets vakttelefon?

Dersom du skal levere dokumentasjon til NAV, vær snill å benytt postkassen i mellomgangen. Her finner du også skjema for å kunne søke økonomisk sosialhjelp.

For henvendelser knyttet til nødhjelp/midlertidig botilbud ring følgende vakttelefon:

90 55 43 55

www.nav.no