Kommunestyret skal, som alltid i desember, behandle årsbudsjett for neste år og økonomiplan for en 4-årsperiode. I den forbindelse behandles også alle gebyrregulativer knyttet til vann og avløp, renovasjon, byggesak, oppmåling, kulturskole, SFO, barnehage, helse, kommunal husleie m.m.

Kommunestyret orienteres om en ny anmodning om bosetting av flyktninger for 2023, og får også en redegjørelse for hvordan kommunen skal følge opp funn i KomRev Nords rapport om elevenes psykososiale skolemiljø.

Forslag til grunnrentebeskatning og konsekvenser for Dyrøy kommune står også på programmet, samt ny forskrift for renovasjon, målsetninger for heltidskultur og rullering av anleggsplanen. En anleggsplan er en årlig, kommunal prioritering av idrettsanlegg og nærmiljøanlegg som kan søke støtte fra såkalte spillemidler. Dette er bare et utdrag av saker.

På dette møtet deles det ut æresbevisninger til ansatte som har stått lenge i tjeneste og det serveres julegrøt.

Etter ordinært kommunestyremøte vil det være ekstraordinær generalforsamling i Dyrøy Utleiebygg der kommunestyret er generalforsamling. 

Alle saksdokumenter finner du på kommunens hjemmeside. Møtekalender

Alle møter er i utgangspunktet åpne møter. Velkommen!