Formannskapet har flere søknader på næringstilskudd og etableringstilskudd, noe som tyder på god aktivitet i boligmarkedet i kommunen. I tillegg skal formannskapet se på organisering av næringsarbeidet etter at omstillingsperioden er over, økonomirapport for 1. tertial og høringsutkast på ny regional næringsplan. Administrasjonsutvalget jobber blant annet med heltidskultur og valgstyret med godkjenning av valglister.

Alle saksdokumenter finner du på kommunens hjemmeside Møtekalender.

Alle møter er i utgangspunktet åpne møter. Velkommen!