a photo 06
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Forslag til Kastnesåsen naturreservat

Høring og offentlig ettersyn fra Fylkesmannen i Troms - : Fylkesmannens sak 18/1762–17

Høring og offentlig ettersyn av forslag til vern av Kastnesåsen naturreservat i Dyrøy kommune i Troms ved frivillig skogvern.

Invitasjon til innspillsmøte om kystsoneplan

Tidspunkt: 24.04.2014, kl 18.00-20.00
Lokale:  Nordavindshagen, Brøstadbotn.
 

Klimaklubben åpnet

I dag ble nettstedet www.klimaklubben.no åpnet. Klimaklubben er utviklet og lansert av Grønn Hverdag og er et nettbasert verktøy for å mobilisere folk til miljøinnsats.

Kommunal målsetning for elgforvaltning i Dyrøy

Vedtatt av kommunestyret i Dyrøy den 12.05.06

Grovavfallsstasjonen og miljøbua i Dyrøy

Informasjon om kasting av avfall