a photo 11
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

Matrikkel og grunnbok stenges for oppdatering i slutten av 2019

Vedtakene om kommune- og fylkesreguleringene trer i kraft 1. januar 2020. For å få tilstrekkelig tid til å håndtere vel 110 millioner endringer i matrikkel og grunnbok før årsskiftet, stenges systemene for all oppdatering noen få virkedager i desember 2019.

Matrikkelen stenges for oppdatering for alle landets kommuner i 9 virkedager, fra 13. desember 2019 kl. 18:00 til utløpet av 1. januar 2020. Tilsvarende blir grunnboken stengt for oppdatering fra 27. desember 2019 kl. 20:00 til utløpet av 1. januar 2020. Det medfører blant annet at det ikke er mulig med eiendomsdannelse, adressering eller bygningsregistrering fra denne datoen og til utløpet av 1. januar 2020.

Store datamengder
Stengingen av matrikkel og grunnbok i desember 2019 skal sikre at 110 millioner dataendringer i matrikkel og grunnbok som følger av reformene, kan produksjonssettes uten feil og distribueres 1. januar 2020. Dataene i matrikkel og grunnbok er tilgjengelig i Kartverkets innsynstjenester hele perioden, men med data fra frystidspunktet. Dette gjelder matrikkel, Seeiendom, E-handel og grunnbok. Dette betyr at ingen dokumenter kan sendes til tinglysing verken elektroniske eller på papir i denne perioden.

Endringer 1. januar 2020
3,6 millioner innbyggere blir berørt når 109 av landets kommuner slår seg sammen til 43 nye kommuner, og 13 fylker blir til 6 fra 1. januar 2020. Totalt 311 kommuner får nytt kommunenummer. Endringene skal ivaretas i matrikkel og grunnbok.

Matrikkelen er det nasjonale eiendomsregisteret, med informasjon om eiendomsgrenser, areal, bygninger, boliger og adresser. I tillegg er matrikkelen ett av landets tre basisregistre sammen med Enhetsregisteret og Folkeregisteret. Grunnboka inneholder opplysninger om tinglyste rettigheter i eiendommer.