a photo 06
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

Informasjon fra fylkesmannen i Troms og Finnmark

Matjord og driveplikt: Ta vare på matjorda

Vi har lite matjord i Troms og Finnmark - en ressurs må vi ta vare på og benytte. Jordeier har driveplikt, og kan drive jorda selv eller leie den ut.

Mer om matjord, se link https://www.fylkesmannen.no/tf/driveplikt/