Tjenesten vil være tilgjengelig på telefon og e-konsultasjon. Legevakt på dagtid gjennomføres med strengere vurdering, der kun henvendelser som vurderes nødvendig for legetilsyn vil tas imot. Pasienter som berøres av tiltaket vil bli kontaktet i løpet av morgendagen.

Nødvendige blodprøver og oppfølging på skadestue vil gis til de som er vurdert å ha behov for det. De det gjelder bes ringe kontoret for å gjøre avtale. Grunnet stor pågang kan svartid på telefon være lengre enn vanlig. Vi beklager den ulempe dette medfører.