1 x 100% nyopprettet stilling for sykepleier
1 x 100% nyopprettet stilling for helsesekretær
2 x nyopprettede fastlegehjemler

Medarbeidere Astafjordlegen avdeling Dyrøy

Søknadsfrist 14.februar. Oppstart 1.6.21.
For mer informasjon og søknadsprosess, følg utlysningen her

Legestillinger Astafjordlegen avdeling Dyrøy

Søknadsfrist 14.februar. Oppstart 1.7.21. 
For mer informasjon og søknadsprosess, følg utlysningen her