a photo 31
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Søknad om tilskudd til skogsvegbygging

Det kan nå søkes om tilskudd til skogsvegbygging. Fylkesmannen har ca 4 mill. til fordeling. Søknadsfrist er den 28.4.2017.

Praktisk HMS-kurs, oppstart 01.november

Kurset gir en grundig og grunnleggende innføring i HMS-arbeidet, og setter fokus på at HMS skal være enkelt, praktisk og nyttig for hver enkelt deltaker.

Stor aktivitet i Dyrøy beitelag i år

Bøndene i Dyrøy jobber intenst med årets produksjon av lammekjøtt. I år er det ekstra stor aktivitet i Dyrøy beitelag, der sauebønder er organisert for å få samarbeide om en effektiv drift, blant annet på kommunens utmarksbeiter.

Offentlig ettersyn

Kunngjøring

I følge Lov om Akvakultur (Akvakulturloven) av 17.06.2005 med forskrifter legges følgende søknad for justering av lokalitet 11326 Skøyen ut til offentlig ettersyn: