a photo 31
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Kulturskole - opptak

Generelt

Tema

- Kultur og fritid

Beskrivelse

Kulturskolen er et musikk- og kulturfaglig tilbud. Tilbudet er organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers.

Les mer på sidene til Kulturskolen.

Målgruppe

Elever i grunnskolen og videregående skole.

Kriterier/vilkår

Når du søker om opptak, har du krav på å få et skriftlig vedtak fra kommunen. Selv om du ikke har rett til å motta et tilbud, må kommunens avgjørelse om tildeling av plass være saklig begrunnet.

Pris for tjenesten

Betalingssatser
 


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Norsk kulturskoleråd

Serviceerklæring

Regelverk

Alle kommuner skal alene eller i samarbeid med andre kommuner ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge. Se opplæringslova § 13-6 Musikk- og kulturskoletilbod


Lover

Forvaltningsloven
Opplæringslova

Praktiske opplysninger

Skjema

Musikk-/kulturskole - Opptak og utmelding

Søknaden sendes til

Dyrøy kommune,
Dyrøytunet 1,
9311 Brøstadbotn

Andre opplysninger