a photo 31
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Krisesenter

Generelt

Tema

- Omsorg, trygd og sosiale tjenester

Beskrivelse

Trenger du et botilbud i en akuttsituasjon eller noen å snakke med, noen du kan stole på? Du kan ta direkte kontakt med et krisesenter, og alle ansatte har taushetsplikt. Vi kan blant annet tilby deg:

  • Et menneske som lytter til det du vil fortelle 
  • Informasjon om rettigheter, råd og veiledning på telefon eller ved oppmøte 
  • Et trygt, midlertidig botilbud for deg og dine barn.
    Botilbudet til kvinner og botilbudet til menn skal være fysisk adskilt  
  • Hjelp til å få kontakt med lege, advokat, politi, sosialkontor eller andre hjelpeinstanser.

Krisesenteret vil, i samarbeid med deg, vurdere hva som skal til for at du skal være trygg på senteret. Dersom krisesenteret ikke kan beskytte deg godt nok, skal kommunen og politiet sammen finne et trygt bosted til deg.

Målgruppe

Kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler i nære relasjoner. Krisesenteret tilbyr ikke hjelp til voldsutøveren.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Finn nærmeste krisesenter
Politiet - hvor lite skal du finne deg i?
Informasjon fra krisesenteret i Midt-Troms
Dinutvei.no

Partnere

Krisesenteret i Midt-Troms gir et krisesentertilbud på vegne av 10  samarbeidskommuner: Lenvik, Tranøy,  Torsken, Berg, Sørreisa, Dyrøy, Salangen,
Lavangen, Bardu og Målselv.

Kontaktinformasjon:
Telefon: 778 45 260
Mail: post@krisesenteretmidt-troms.no
Hjemmeside: www.krisesenteretmidt-troms.no

Serviceerklæring

Regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste etter krisesenterlova.


Lover

Krisesenterlova

Forskrifter

Forskrift om fysisk sikkerheit i krisesentertilbodet

Praktiske opplysninger

Andre opplysninger