• Alle arrangementer over 500 personer skal avlyses.
  • Alle arrangementer med mellom 100 og 500 personer må godkjennes av kommunen. Vurderinger gjøres på bakgrunn av en skriftlig risikovurdering og gjennomføringsplan fra arrangører. Det er generelt høy terskel for godkjenning i tiden fremover. Søknader sendes til postmottak i kommunene, og blir derfra videresendt til kommuneoverlegetjenesten.
  • For arrangementer med opp mot 100 deltakere kreves det ikke godkjenning, men det bør likevel gjøres risikovurdering og følges råd fra Folkehelseinstituttet om gjennomføring av arrangementer