Dugnad for alle

Dyrøy kommune henstiller til alle om å ta personlig ansvar for å forebygge smitte. Smittespredning vil skje fort, og vil spesielt ramme utsatte grupper (personer med grunnsykdommer og eldre). Om tjenesteyterne i tillegg rammes, kan situasjonen bli vanskelig å håndtere. 

Jevnlig møtevirksomhet

Dyrøy kommunes kriseledelse/beredskapsgruppe gjennomfører jevnlige møter, også med sentrale myndigheter/fylkesmannen. Kriseledelsen gir jevnlige statusoppdateringer. Følg ellers oppdateringer på sidene i høyre menyboks; folkehelseinstituttet, helsedirektoratet, helsenorge og regjeringen.  

Oppfordring

Reising inn og ut av kommunen innebærer en økt fare for spredning av smitte. Kriseledelsen vil derfor oppfordre alle til å begrense reising i så stor grad som mulig. Dette er i tråd med nasjonale retningslinjer.

De beste tiltakene for å begrense smittespredning er fremdeles:

  • God hånd- og hostehygiene
  • Sosial distansering

Vi vurderer situasjonen fortløpende. Vedtak om eventuelle nye lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner fattes av kommunestyret.