Det aller viktigste i denne fasen er å ta forholdsregler og agere som om smitten er i blant oss. Dette skal vi alle gjøre for å hemme videre spredning. Dette er en ekstraordinær situasjon. Og dette er tid for solidaritet med de mest sårbare. Rådet er derfor: Hold deg mest mulig hjemme, unngå for mye omgang og nærkontakt med andre.

Pålitelig informasjon finnes på folkehelseinstituttets nettsider og på Helse Norge

Ved spørsmål, kontakt lokalt smittevernteam eller legekontor/legevakt;

Lokalt smittevernteam:

Kristin Hals
sykepleier
Tlf: 467 49 251, kristin.hals.hanssen@dyroy.kommune.no

Anette Jørgensen
Helsesykepleier
Tlf: 990 98 768, anette.jorgensen@dyroy.kommune.no

Krisestab i Dyrøy kommune er satt.

Kriseledelse: Marit A. Espenes (ordfører) 91 33 55 74