a photo 31
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Kontaktinformasjon

Dyrøy  kommunevåpen

Dyrøy kommune
Dyrøytunet 1
9311 Brøstadbotn
 

Telefon: 77 18 92 00 - åpningstid 09:00 - 14:30
Telefaks: 77 18 92 10
Mobil Servicetorget: 48 86 75 97
E-dialog
E-post: postmottak@dyroy.kommune.no
 

Ekspedisjonstid
  Periode Tidsrom
I vinterhalvåret 16.09 - 14.05 08:00 - 15:45
I sommerhalvåret 15.05 - 15.09 08:00 - 15:00

Klikk på et navn for å se e-postadressen.
Kontakt oss
Navn Tittel Telefon
Medisinsk nødtelefon 113
Legekontoret i Dyrøy 771 89 250
Alf Rune Hoff Fagleder skogbruk 95 76 45 26
Anette Jørgensen Helsesøster 99 09 87 68
Anna Starr Kulturskolerektor 46 54 03 67
Arne Ivar Hanssen Daglig leder 95 22 56 50
Astrid Aunli Enhetsleder hjemmetjeneste 46 74 98 40
Aud Kastnes Skatteoppkrever 45 51 67 52
Berit Nikolaisen Biblioteksjef 40 03 52 75
Dyrøy Menighet 91 36 76 54
Dyrøy og Sørreisa Barneverntjeneste Barnevern 778 75 000*
Elin Meleng Blomseth Enhetsleder, personal og servicetorg 92 20 27 01
Ellen Mikalsen Hals Kommunal fysioterapeut 48 89 27 32
Eystein Eliassen Komm. fysioterapeut / Fysioterap. m/driftstilskudd 771 88 360
Frank Moldvik Rådgiver plan og næring 91 30 45 46
Geir Fjellberg Enhetsleder teknisk 46 74 91 34
Hans Bakkejord Leder Dyrøy frivilligsentral 46 74 68 60
Helene Sætherskar Sekretær 92 20 42 34
Håkon Einar Haug NAV Leder 55 55 33 33*
Håvard Johnsen Kommunalsjef oppvekst og kompetanse 90 87 83 23
Interkommunal barnevernvakt 40 00 22 76
Karl Johan Olsen Kommunalsjef helse og omsorg 91 53 53 49
Kim Broux Helsesøster 41 23 82 10
Kine Svendsen Sekretær 92 20 55 78
Kjell J. Lillegård Integreringskoordinator 91 59 36 29
Kjell-Rune Marthinsen Rådgiver 48 50 08 26
Kjell-Sverre Myrvoll Prosjektleder 41 02 08 61
Knut-Inge Midtbø Politikontakt 48 88 75 92
Konfliktrådet i Troms 776 42 021
Legevakt 15.30 - 08.00 og lør/søn 116 117
Leif Hermod Jenssen Fagarbeider 46 74 95 95
Lensmannen i Lenvik 02 800
Marit Alvig Espenes Ordfører 91 33 55 74
Marlin Antonsen Fagleder servicetorg 92 64 52 22
Marthe Wilhelmsen Ungdomskoordinator 92 25 73 88
May Anne Ludvigsen 1. sekretær 46 74 87 38
May-Helen Hanssen Hjelpepleier/sekretær 46 54 05 15
Merethe Kvalheim Enhetsleder kultur og fritid 41 34 81 33
NAV Dyrøy Sentralbord 55 55 33 33
Nina Bolle Enhetsleder Dyrøy barnehage 92 21 20 53
Noeline Goos Enhetsleder pleie- og omsorg 46 74 83 05
Nordavind Utvikling Prosjektleder 95 80 35 47
Oluf Torsteinsen Formann uteseksjon 91 54 70 98
Ragnvald Storvoll Daglig leder 90 53 18 48
Ragnvald Tollefsen Fagleder landbruk 47 97 61 27
Skatt Nord 800 800 00
Stig Stokkland Leder for omstillingsprogrammet 90 93 46 54
Stine Hanssen Øverli Sekretær skole/pleie og omsorg 46 74 77 84
Svein Viljar Storvoll Vaktmester 46 74 95 95
Tannhelsetjenesten 777 88 460
Tore Uthaug Rådmann 40 40 01 25
Torfinn Trulsen Fagarbeider 46 74 95 95
Trygve Østrem IKT Elvetun skole/Musiker 46 74 82 78
Vakt telefon Teknisk 40 03 18 48
Venke Heide Enhetsleder skole/SFO 46 74 96 31
Åshild Chruickshank Leder SFO 45 63 63 98