a photo 06
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Kontaktinformasjon

Dyrøy  kommunevåpen

Dyrøy kommune
Dyrøytunet 1
9311 Brøstadbotn
 

Telefon: 77 18 92 00 - åpningstid 09:00 - 14:30
Telefaks: 77 18 92 10

E-dialog
E-post: postmottak@dyroy.kommune.no
 

Ekspedisjonstid
  Periode Tidsrom
I vinterhalvåret 16.09 - 14.05 08:00 - 15:45
I sommerhalvåret 15.05 - 15.09 08:00 - 15:00

Klikk på et navn for å se e-postadressen.
Kontakt oss
Navn Tittel Telefon
Medisinsk nødtelefon 113
Legekontoret i Dyrøy 771 89 250
Anette Jørgensen Helsesøster 99 09 87 68
Anna Starr Kulturskolerektor 46 54 03 67
Arne Ivar Hanssen Daglig leder 95 22 56 50
Astrid Aunli Enhetsleder hjemmetjeneste 46 74 98 40
Aud Kastnes Skatteoppkrever 45 51 67 52
Berit Nikolaisen Biblioteksjef 40 03 52 75
Dyrøy Menighet 91 36 76 54
Dyrøy og Sørreisa Barneverntjeneste Barnevern 778 75 000*
Elin Meleng Blomseth Rådgiver 92 20 27 01
Ellen Mikalsen Hals Kommunal fysioterapeut 48 89 27 32
Eystein Eliassen Komm. fysioterapeut / Fysioterap. m/driftstilskudd 771 88 360
Frank Moldvik Rådgiver plan og næring 91 30 45 46
Geir Fjellberg Prosjektleder 46 74 91 34
Hans Bakkejord Leder Dyrøy frivilligsentral 46 74 68 60
Helene Sætherskar Sekretær 92 20 42 34
Håvard Johnsen Kommunalsjef oppvekst og kompetanse 90 87 83 23
Interkommunal barnevernvakt 40 00 22 76
Karl Johan Olsen Kommunalsjef helse og omsorg 91 53 53 49
Kim Broux Helsesøster 41 23 82 10
Kine Svendsen Sekretær 92 20 55 78
Kjell J. Lillegård Integreringskoordinator 91 59 36 29
Kjell-Rune Marthinsen Enhetsleder teknisk 48 50 08 26
Kjell-Sverre Myrvoll Prosjektleder 41 02 08 61
Konfliktrådet i Troms 776 42 021
Kurt Terje Norkyn Klaussen Økonomisjef 91 72 47 76
Legevakt 15.30 - 08.00 og lør/søn 116 117
Leif Hermod Jenssen Fagarbeider 41 39 72 25
Lensmannen i Lenvik 02 800
Marit Alvig Espenes Ordfører 91 33 55 74
Marlin Antonsen Avdelingsleder personal, organisasjon og service 92 64 52 22
May-Elin Hals Enhetsleder skole/SFO 46 74 96 31
May-Helen Hanssen Hjelpepleier/sekretær 46 54 05 15
NAV Dyrøy Sentralbord 55 55 33 33
Nina Bolle Enhetsleder barnehage 92 21 20 53
Noeline Goos Enhetsleder pleie- og omsorg 46 74 83 05
Nordavind Utvikling Prosjektleder 95 80 35 47
Oluf Torsteinsen Formann uteseksjon 41 39 89 81
Ragnvald Storvoll Daglig leder 90 53 18 48
Ragnvald Tollefsen Rådgiver 47 97 61 27
Skatt Nord 800 800 00
Stig Stokkland Leder for omstillingsprogrammet 90 93 46 54
Stine Hanssen Øverli Sekretær skole/pleie og omsorg 46 74 77 84
Svein Viljar Storvoll Vaktmester 41 39 63 26
Tannhelsetjenesten 777 88 460
Tore Uthaug Rådmann 40 40 01 25
Torfinn Trulsen Fagarbeider 41 39 91 25
Trygve Østrem IKT Elvetun skole/Musiker 46 74 82 78
Vakt telefon Teknisk 40 03 18 48
Venke Heide Fagleder 45 86 81 27
Åshild Chruickshank Leder SFO 45 63 63 98