a photo 06
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Kontaktinformasjon

Dyrøy  kommunevåpen

Dyrøy kommune
Dyrøytunet 1
9311 Brøstadbotn
 

Telefon: 77 18 92 00 - åpningstid 09:00 - 14:30
Telefaks: 77 18 92 10

E-dialog
E-post: postmottak@dyroy.kommune.no
 

Ekspedisjonstid
  Periode Tidsrom
I vinterhalvåret 16.09 - 14.05 08:00 - 15:45
I sommerhalvåret 15.05 - 15.09 08:00 - 15:00

Klikk på et navn for å se e-postadressen.

Dyrøy og Sørreisa Barneverntjeneste

Barnevern

postmottak@sorreisa.kommune.no

Telefon: 778 75 000*

06 BarneverntjenestenKontakt oss
Navn Tittel Telefon

01 Sentraladministrasjon

Elin Meleng Blomseth Rådgiver 92 20 27 01
Frank Moldvik Rådgiver plan og næring 91 30 45 46
Helene Sætherskar Sekretær 92 20 42 34
Kine Svendsen Sekretær 92 20 55 78
Marit Alvig Espenes Ordfører 91 33 55 74
Marlin Antonsen Avdelingsleder personal, organisasjon og service 92 64 52 22
Stig Stokkland Leder for omstillingsprogrammet 90 93 46 54
Stine Hanssen Øverli Sekretær skole/pleie og omsorg 46 74 77 84
Tore Uthaug Rådmann 40 40 01 25

02 Enheter for teknisk, hav- og landbruk

Geir Fjellberg Prosjektleder 46 74 91 34
Kjell-Rune Marthinsen Enhetsleder teknisk 48 50 08 26
Leif Hermod Jenssen Fagarbeider 41 39 72 25
Oluf Torsteinsen Formann uteseksjon 41 39 89 81
Ragnvald Tollefsen Rådgiver 47 97 61 27
Svein Viljar Storvoll Vaktmester 41 39 63 26
Torfinn Trulsen Fagarbeider 41 39 91 25
Vakt telefon Teknisk 40 03 18 48

03 Enhet for kultur og fritid

Anna Starr Kulturskolerektor 46 54 03 67
Berit Nikolaisen Biblioteksjef 40 03 52 75
Hans Bakkejord Leder Dyrøy frivilligsentral 46 74 68 60
Trygve Østrem IKT Elvetun skole/Musiker 46 74 82 78

04 Oppvekst

Håvard Johnsen Kommunalsjef oppvekst og kompetanse 90 87 83 23
May-Elin Hals Enhetsleder skole/SFO 46 74 96 31
Nina Bolle Enhetsleder barnehage 92 21 20 53
Venke Heide Fagleder 45 86 81 27
Åshild Chruickshank Leder SFO 45 63 63 98

05 Økonomiavdelinga

Aud Kastnes Skatteoppkrever 45 51 67 52
Kurt Terje Norkyn Klaussen Økonomisjef 91 72 47 76

06 Barneverntjenesten

Dyrøy og Sørreisa Barneverntjeneste Barnevern 778 75 000*
Interkommunal barnevernvakt 40 00 22 76

07 Legekontoret

Medisinsk nødtelefon 113
Legekontoret i Dyrøy 771 89 250
Legevakt 15.30 - 08.00 og lør/søn 116 117

08 Pleie- og omsorgstjenesten

Astrid Aunli Enhetsleder hjemmetjeneste 46 74 98 40
Karl Johan Olsen Kommunalsjef helse og omsorg 91 53 53 49
May-Helen Hanssen Hjelpepleier/sekretær 46 54 05 15
Noeline Goos Enhetsleder pleie- og omsorg 46 74 83 05

09 Helsestasjon

Anette Jørgensen Helsesøster 99 09 87 68
Kim Broux Helsesøster 41 23 82 10

10 Folkehelse

Ellen Mikalsen Hals Kommunal fysioterapeut 48 89 27 32
Eystein Eliassen Komm. fysioterapeut / Fysioterap. m/driftstilskudd 771 88 360

11 NAV Dyrøy

NAV Dyrøy Sentralbord 55 55 33 33

12 Nordavind Utvikling KF

Kjell-Sverre Myrvoll Prosjektleder 41 02 08 61
Nordavind Utvikling Prosjektleder 95 80 35 47
Ragnvald Storvoll Daglig leder 90 53 18 48

13 Arvid Hanssens Minnestiftelse

Arne Ivar Hanssen Daglig leder 95 22 56 50

14 Tjeneste for integrering

Kjell J. Lillegård Integreringskoordinator 91 59 36 29

15 Menighetskontoret

Dyrøy Menighet 91 36 76 54

16 Statlige tjenester

Konfliktrådet i Troms 776 42 021
Lensmannen i Lenvik 02 800
Skatt Nord 800 800 00
Tannhelsetjenesten 777 88 460