a photo 20
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Kontaktinformasjon

Dyrøy  kommunevåpen

Dyrøy kommune
Dyrøytunet 1
9311 Brøstadbotn
 

Telefon: 77 18 92 00
Telefaks: 77 18 92 10
Mobil Servicetorget: 48 86 75 97
E-dialog
E-post: postmottak@dyroy.kommune.no
 

Ekspedisjonstid
  Periode Tidsrom
I vinterhalvåret 16.09 - 14.05 08:00 - 15:45
I sommerhalvåret 15.05 - 15.09 08:00 - 15:00

Klikk på et navn for å se e-postadressen.

Svein Viljar Storvoll

Vaktmester

svein.storvoll@dyroy.kommune.no

Telefon: 46 74 95 95

02 Enheter for teknisk, hav- og landbrukKontakt oss
Navn Tittel Telefon

01 Sentraladministrasjon

Elin Meleng Blomseth Enhetsleder, personal og servicetorg 92 20 27 01
Frank Moldvik Rådgiver plan og næring 91 30 45 46
Helene Sætherskar Sekretær 92 20 42 34
Karl Johan Olsen Kommunalsjef helse og omsorg 91 53 53 49
Kine Svendsen Sekretær 92 20 55 78
Marit Alvig Espenes Ordfører 91 33 55 74
Marlin Antonsen Fagleder servicetorg 92 64 52 22
Stig Stokkland Leder for omstillingsprogrammet 90 93 46 54
Tore Uthaug Rådmann 40 40 01 25

02 Enheter for teknisk, hav- og landbruk

Alf Rune Hoff Fagleder skogbruk 95 76 45 26
Geir Fjellberg Enhetsleder teknisk 46 74 91 34
Kjell-Rune Marthinsen Rådgiver 48 50 08 26
Leif Hermod Jenssen Fagarbeider 46 74 95 95
Oluf Torsteinsen Formann uteseksjon 91 54 70 98
Ragnvald Tollefsen Fagleder landbruk 47 97 61 27
Svein Viljar Storvoll Vaktmester 46 74 95 95
Torfinn Trulsen Fagarbeider 46 74 95 95
Vakt telefon Teknisk 40 03 18 48

03 Enhet for kultur og fritid

Anna Starr Kulturskolerektor 46 54 03 67
Berit Nikolaisen Biblioteksjef 40 03 52 75
Hans Bakkejord Leder Dyrøy frivilligsentral 46 74 68 60
Marthe Wilhelmsen Ungdomskoordinator 92 25 73 88
Trygve Østrem IKT Elvetun skole/Musiker 46 74 82 78

04 Oppvekst

Nina Bolle Enhetsleder Dyrøy barnehage 92 21 20 53
Stine Hanssen Øverli Sekretær (tirs,tors) 46 74 77 84
Venke Heide Enhetsleder skole/SFO 46 74 96 31
Åshild Chruickshank Leder SFO 45 63 63 98

05 Økonomiavdelinga

Aud Kastnes Skatteoppkrever 45 51 67 52
May Anne Ludvigsen 1. sekretær 46 74 87 38
Unn-Tove Bakkevoll Enhetsleder økonomi 47 85 08 34

06 Barneverntjenesten

Dyrøy og Sørreisa Barneverntjeneste Barnevern 778 75 000*

07 Legekontoret

Medisinsk nødtelefon 113
Legekontoret i Dyrøy 771 89 250
Legevakt 15.30 - 08.00 og lør/søn 778 71 400

08 Pleie- og omsorgstjenesten

Astrid Aunli Enhetsleder hjemmetjeneste 46 74 98 40
May-Helen Hanssen Hjelpepleier/sekretær 46 54 05 15
Noeline Goos Enhetsleder pleie- og omsorg 46 74 83 05
Stine Hanssen Øverli Sekretær (man,ons,fred) 46 63 32 38

09 Helsestasjon

Anette Jørgensen Helsesøster 99 09 87 68

10 Folkehelse

Ellen Mikalsen Hals Kommunal fysioterapeut 48 89 27 32
Eystein Eliassen Komm. fysioterapeut / Fysioterap. m/driftstilskudd 771 88 360
Tove Markussen Konsulent rus- og boligsosialt arbeid 99 08 12 67

11 NAV Dyrøy

Håkon Einar Haug NAV Leder 55 55 33 33*
NAV Dyrøy Sentralbord 55 55 33 33

12 Nordavind Utvikling KF

Kjell-Sverre Myrvoll Prosjektleder 41 02 08 61
Nordavind Utvikling Prosjektleder 95 80 35 47
Ragnvald Storvoll Daglig leder 90 53 18 48

13 Arvid Hanssens Minnestiftelse

Arne Ivar Hanssen Daglig leder 95 22 56 50

14 Tjeneste for integrering

Kjell J. Lillegård Integreringskoordinator 91 59 36 29

15 Menighetskontoret

Dyrøy Menighet 91 36 76 54

16 Statlige tjenester

Knut-Inge Midtbø Politikontakt 48 88 75 92
Konfliktrådet i Troms 776 42 021
Lensmannen i Lenvik 02 800
Skatt Nord 800 800 00
Tannhelsetjenesten 777 88 460

Kultur

Merethe Kvalheim Enhetsleder kultur og fritid 41 34 81 33