a photo 31
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

Kompetansemidler

En del av pengene som ble Dyrøy kommune til del gjennom havbruksfondet er satt av til å øke kompetansen for ansatte i Dyrøy kommune, eller som rekrutteringstiltak. 

Sist uke ble retningslinjene for bruk av kompetansemidlene vedtatt politisk. De finnes vedlagt i denne artikkelen. Det ligger også et søknadsskjema som benyttes til dette. Første søknadsfrist er allerede 1. mars 2019.

Hvem kan søke?

  • Kompetansemidlene kan gis til ansatte i Dyrøy kommune med et fast, forpliktende arbeidsforhold med en på forhånd fastsatt arbeidstid, jfr. Hovedtariffavtalens kap. 1, §1, pkt 1.1.
  • Kompetansemidler kan tildeles personer, som ikke har et fast forpliktende arbeidsforhold, som ledd i rekrutteringsarbeid, under forutsetning av at de er i gang med, eller ønsker å påbegynne en utdanning som Dyrøy kommune har et stort behov for.
  • Dyrøy kommune kan benytte kompetansemidler for å gi engangstilskudd for å rekruttere til spesielt utsatte stillinger, der det er vanskelig å få tilsatt kompetente medarbeidere.