Representanter

 • AP - Marit Alvig Espenes
 • AP - Erling Bratsberg
 • AP - Tone Sørensen
 • AP - Terje Johansen
 • AP - Trine Nygård
 • AP - Halftan Sætherskar
 • FRP - Roger Tronstad
 • FRP - Kent Bjørnar Hansen
 • H - Rakel Jensen
 • SP - Kjell Sverre Myrvoll
 • SP - Kine Mari Bertheussen
 • SP - Anita Sæbbe Haraldsvik
 • SP - Håkon-Inge Hanssen
 • * SP - Rune Gabrielsen
 • * SV - Kjell Jostein Lillegård

Vararepresentanter

I den rekkefølgen de er valgt inn:

Arbeiderpartiet

 • Leif-Tore Wangberg
 • Siv Irene Larsen
 • Anne S. Larsen
 • Sverre Bergheim
 • Dag Agnar Solbakk
 • Berit Jakobsen
 • Julie Lilleng
 • Svein Viljar Storvoll
 • Idar-Ole Nordahl

Fremskrittspartiet

 • Beate Rasmussen
 • Jon Åge Kastnes
 • Jan Ole Broks
 • Odd Lorentsen
 • Jørgen Johansen

Høyre

 • Per Jensen
 • Pernille Heide
 • Kurt Ole Johansen
 • Haavard Danielsen

Senterpartiet

 • Benedicte Cathrine Hanssen
 • Berit Nikolaisen
 • Jan-Åge Rydningen
 • Børre Ertzaas
 • Ingunn Merete Hals
 • Tone Pettersen
 • Robert Chruikshank
 • Sten Gaute Pedersen

Sosialistisk Venstreparti

 • Ellen Sæbbe
 • Oda Røsæg Olsen
 • Venke Heide
 • Asbjørg Johnsbøen

Endringer

* Kjell Jostein Lillegård har meldt seg partiuavhengig.
* Rune Gabrielsen har meldt seg partiuavhengig.