a photo 11
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

Valg 2019

Kommunestyret konstituerte seg

Kommunestyret i Dyrøy hadde 10.oktober konstituerende møte.

Kommunestyret 2019-2023
Kommunestyret i Dyrøy perioden 2015-2019

Formannskap 2019-2023:
Marit Alvig Espenes - Arbeiderpartiet (AP)
Erling Bratsberg - Arbeiderpartiet (AP)
Rakel Jensen - Høyre (H)
Kjell Sverre Myrvoll - Senterpartiet (SP)
Kine Mari Bertheussen - Senterpartiet (SP)

Varamedlemmer:
AP/FRP/H
Kent Bjørnar Hansen (FRP)
Tone Sørensen (AP)
Terje Johansen (AP)
Trine Nygård (AP)
Halftan Sætherskar (AP)

SP/U
Kjell-Jostein Lillegård (U)
Anita Sæbbe Haraldsvik (SP)
Håkon-Inge Hanssen (SP)

Valget ble avholdt  iht. forholdsvalg. 

Ordfører og varaordfører i Dyrøy

Ordfører/varaordfører:
Marit Alvig Espenes og Rakel Jensen ble valgt henholdvis som ordfører og varaordfører.

Kontrollutvalg:
Per Gunnar Cruickshank - SP, leder
Anne Larsen (AP), nestleder
Knut Arne Johansen (U)
Vigdis Sæbbe (SV)
Rune Gabrielsen (SP)

Varamedlemmer:
Jørgen Johansen (FRP)
Barbro Storvoll (AP)
Rune Sæbbe (SP)

Kontrollutvalget ble valgt iht. forholdsvalg for kommunestyres representant og avtalevalg for de øvrige representantene.

Plan- og naturutvalget (PNU):
Tone Sørensen (AP), leder
Terje Johansen (AP), nestleder
Kent Bjørnar Hansen (FRP)
Anita Sæbbe Haraldsvik (SP)
Børre Ertzaas (SP)

Varamedlemmer:
AP/FRP/H
Kurt Ole Johansen (H)
Dag Agnar Solbakk (AP)
Berit Jakobsen (AP)
Idar Ole Nordahl (AP)
Pernille Heide (H)

SP
Ingunn Merete Hals
Berit Nikolaisen
Ragna Lerkendal
Håkon-Inge Hanssen

Valget ble avholdt  iht. forholdsvalg.   

Oppvekst- og omsorgsutvalget (OpOm):
Roger Tronstad (FRP), leder
Trine Nygård (AP), nestleder
Halftan Sætherskar (AP)
Håkon-Inge Hanssen (SP)
Benedicte C. Hanssen (SP)

Varamedlemmer:
AP/FRP/H
Beate Rasmussen (FRP)
Siv Irene Larsen (AP)
Sverre Bergheim (AP)
Julie Lilleng (AP)
Leif Tore Wangberg (AP)

SP
Tone Pettersen 
Jan-Åge Rydningen
Anita Sæbbe Haraldsvik
Kjell-Sverre Myrvoll

Valget ble avholdt  iht. forholdsvalg.