Foto i toppmeny
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Lokaldemokrati > Representanter > Artikkel

Valg 2015

Kommunestyret 2015-2019

Oversikten viser valgte representanter og vararepresentanter for kommunestyret i Dyrøy for perioden 2015-2019.

Valgte representanter

Marit Alvig Espenes, f. 1977, Arbeiderpartiet (ordfører)
* Trine Nygård, f. 1986, Arbeiderpartiet (varaordfører)
* Lise Nordal, f. 1987, Arbeiderpartiet 
Terje Johansen, f. 1946, Arbeiderpartiet
Tone Sørensen, f. 1981, Arbeiderpartiet
Knut Arne Johansen, f. 1946, Felleslista for Dyrøy
% Kjell-Jostein Lillegård, f. 1971, Sosialistisk Venstreparti
Kjell-Sverre Myrvoll, f. 1981, Senterpartiet
Kine Mari Hanssen, f. 1986, Senterpartiet
Kristoffer Molund, f. 1995, Høyre
Per Jensen, f. 1950, Høyre
Haavard Danielsen, f. 1969, Fremskrittspartiet
§ Ørjan Thomassen, f. 1988, Fremskrittspartiet
Bjørn-Inge Samuelsen, f. 1987, Fremskrittspartiet
Levi Jensen, f. 1983, Fremskrittspartiet

Valgte vararepresentanter

Felleslista for Dyrøy

# Randi Vaeng, f. 1961
¤ Camilla Utnes, f. 1978
Tormod Nygård, f. 1971
Lill Sigrid Bergheim, f. 1972

Sosialistisk Venstreparti

Venke Heide, f. 1972
Ellen Sæbbe, f. 1965
Frida Sveinsdatter Sæbbe, f. 1994
% Stig Heide Arnesen, f. 1953

Arbeiderpartiet

Berit Jakobsen, f. 1972
Siv Irene Larsen, f. 1968
Elisabeth Hakkebo, f. 1968
Dag Agnar Solbakk, f. 1965
! John-Bernhard Andersen, f. 1971
Svein Viljar Storvoll, f. 1971

Senterpartiet

Thomas Rognli, f. 1976
Per Gunnar Cruickshank, f. 1964
Leif Hermod Jenssen, f. 1959
Berit Nikolaisen, f. 1961
Anita Sæbbe Haraldsvik, f. 1970

Høyre

Tommy Andreassen, f. 1965
Ole Molund, f. 1990
Trond-Meier Sæbbe, f. 1969
Kurt Ole Johansen, f. 1974

Fremskrittspartiet

Anne Marit Svendsen Nergård, f. 1986
Inge Martinsen, f. 1944
Jan Ole Broks, f. 1967
Ørjan Gamst, f. 1987
Inge Samuelsen, f. 1954

Endringer

Nina Bolle (AP) ble innvilget fritak fra politiske verv i møte 20.06.17.
% Karl Johan Olsen (SV) ble innvilget fritak fra politiske verv i møte 12.10.17. Kjell-Jostein Lillegård ble valgt til nytt medlem. Stig Heide Arnesen ble valgt til nytt varamedlem.
# Randi Vaeng har meldt seg partiuavhengig.
¤ Camilla Utnes har meldt seg partiuavhengig.
! John-Bernhard Andersen har meldt seg partiuavhengig.
* Stig Stokkland (AP) ble innvilget fritak fra politiske verv i møte 22.2.18. Lise Nordal ble valgt til nytt medlem. Trine Nygård ble valgt til ny varaordfører.  
§ Tom Erik Forså (FRP) ble innvilget fritak fra politiske verv i møte 28.2.19. Ørjan Thomassen ble valgt til nytt medlem.