a photo 31
Tekststørrelse: A A A

Tysk flagg Engelsk flagg

Startsiden > Artikkel

Kommunens kriseledelse

Ved en omfattende ulykke eller katastrofe kan ordører/rådmann beslutte at en kriseledelse etableres i kommunen. Kriseledelsen skal i utgangspunktet kun bestå av personer ansatt i kommunen.

Kriseledelsen

Psykososialt kriseteam

Det er ei beredskapsgruppe for traumatiske krisesituasjoner i Dyrøy og denne gruppen består av:

  • Helsesøster
  • Barnevern
  • Enhetsleder - Pleie og omsorg
  • Psykiatrisk sykepleier
  • Prest
  • Kommunelege
  • Lensmannen i Lenvik