• I dag jubler vi! Dette ser vi på som en tillitserklæring og en anerkjennelse av det arbeidet vi har holdt på med over lang tid, sier ordfører Marit Alvig Espenes (Ap).

Dyrøy har samlet seg om ei tydelig satsing på sentrumsutvikling. Ungdom, eldre og næringslivet er blant mange som har gitt innspill om hva som er avgjørende for trivsel og etableringslyst. Ordføreren roser alle for deres bidrag til utviklinga av lokalsamfunnet.

  • Dette får vi til fordi vi samarbeider. For en fabelaktig førjulsgave til Dyrøysamfunnet, sier ordføreren.

Kommunen har søkt Troms Holding om støtte i flere faser av arbeidet med steds- og sentrumsutvikling. Denne siste tildelingen er knyttet til etablering av et helt nytt torg og uteområde.

Det nye sentrumstorget skal etableres på kommunens «indrefilet», tomta midt i sentrum der det nå også reises et helt nytt sentrumsbygg for næring og bolig. Prosjektstart tilpasses framdrifta på sentrumsbygget og planlegges ferdigstilt i 2024.

Eventuelle spørsmål kan rettes til ordfører Marit A. Espenes (tlf. 91 33 55 74)